Chưa xử lý dứt điểm sai phạm hai dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô và Phan Kế Bính

Thứ Tư, 25-11-2020, 09:45
Phá dỡ các công trình xây dựng sai phép trên diện tích dự án cống hóa mương Phan Kế Bính (Ảnh: MẠNH KHÁNH).

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng về việc xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) và Phan Kế Bính (quận Ba Đình).

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và chỉ đạo của UBND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp trước ngày 15-12-2020.

Đối với các nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội, đến nay, còn 8/33 nội dung chưa thực hiện xong, liên quan trách nhiệm của năm đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các quận Ba Đình và Cầu Giấy.

VIỆT ANH