Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và hợp tác của ASEAN

Thứ Bảy, 22-06-2019, 05:43

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Băng-cốc, Thái-lan.

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của ASEAN, kiến tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của từng quốc gia và của cả khu vực. Chuyến đi lần này cũng góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác khu vực, từ đó bảo vệ hiệu quả các lợi ích của Việt Nam.

Ngày 31-12-2015 đánh một dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của ASEAN với sự ra đời của Cộng đồng ASEAN, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Hiệp hội. ASEAN đang bước vào giai đoạn giữa kỳ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với nhiều kết quả đáng khích lệ, đưa Cộng đồng ASEAN từng bước trở thành một trụ cột của hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tuy vậy, Hiệp hội vẫn phải đối mặt không ít thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Với tinh thần chủ đề năm 2019 là "Ðẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững", ASEAN tập trung thúc đẩy tính bền vững trên cả ba trụ cột Cộng đồng, gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC); đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thái-lan, Chủ tịch ASEAN 2019, đã và đang tích cực triển khai Gói sáng kiến toàn diện bền vững, trong đó nổi bật là xây dựng Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN về đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững; thành lập các trung tâm về phát triển bền vững, phúc lợi xã hội, tuổi già năng động và sáng tạo; xác định năm 2019 là Năm Văn hóa ASEAN…

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra ở Thái-lan trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục trải qua quá trình chuyển đổi với nhiều bất định cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại do chịu ảnh hưởng của xung đột thương mại, nợ công toàn cầu, thất nghiệp gia tăng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cơ bản ổn định, song tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Trước tình hình này, ASEAN chủ động xây dựng quan điểm về hợp tác ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương, thể hiện cách tiếp cận chủ động và khẳng định vai trò trung tâm của mình trong định hình cấu trúc khu vực. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung thảo luận về việc triển khai hợp tác theo tinh thần chủ đề và ưu tiên của năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế, kết nối, mở rộng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác để ứng phó các thách thức như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm công nghệ cao; củng cố vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc khu vực… Hội nghị cũng bàn thảo các vấn đề khu vực và quốc tế mà các nước thành viên ASEAN cùng quan tâm.

Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã tham gia đầy đủ và sâu rộng hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại; thực hiện nghiêm các cam kết và thỏa thuận, góp phần hiện thực hóa xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam tự hào là một phần quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của ASEAN, luôn thể hiện thiện chí và nỗ lực, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Hiệp hội; luôn cùng các nước thành viên thúc đẩy tinh thần đoàn kết, thống nhất của ASEAN và nâng cao ý thức trách nhiệm chung, nhằm ứng phó các nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Thái-lan nhằm góp phần thúc đẩy ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ của ASEAN với các đối tác. Chuyến đi lần này thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Thái-lan trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2019; khẳng định hình ảnh và uy tín của Việt Nam, một thành viên luôn chủ động, tích cực, đầy trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ và hết mình vì ASEAN, hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

NHÂN DÂN