Xử lý nghiêm việc khai thác đá trái phép vùng lõi Công viên địa chất Hà Giang

Thứ Ba, 17-09-2019, 14:11
Điểm khai thác đá trái phép tại thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài, huyện Yên Minh.

NDĐT - Ngày 15-9, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Ngăn chặn việc khai thác đá trái phép tại vùng lõi Công viên địa chất Hà Giang”. Ngày 16-9, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá vôi trái phép tại vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác đá vôi trái phép trên địa bàn các huyện tại vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn chưa được Chủ tịch UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc.

Đặc biệt, các cấp chính quyền, ngành chức năng của huyện và xã đều biết tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn, nhưng vẫn không nghiêm túc xử lý với lý do “người dân khai thác để phục vụ xây dựng nông thôn mới”, đúng như Báo Nhân Dân đã thông tin.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo:

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác đá trái phép làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các xã thuộc vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện quy định của UBND tỉnh Hà Giang về quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các quyết định, công văn của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi lòng sông và khai thác đất, đá san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Quy chế số 05, ngày 26-4-2013 giữa Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và UBND các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ về quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Làm rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý đối với người đứng đầu chính quyền cấp xã và cơ quan chức năng của huyện tại địa bàn để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép trong thời gian qua.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dụng nêu trên của UBND các huyện.

Giao Công an tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh để triển khai tháng cao điểm trong tháng 10-2019.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

* Ngăn chặn việc khai thác đá trái phép tại vùng lõi Công viên địa chất Hà Giang

KHÁNH TOÀN