Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Thứ Bảy, 02-12-2017, 19:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, các DN sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN theo quy định mà giá trị thực tế DN thấp hơn các khoản phải trả, các DN thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu cần chỉ đạo DN phối hợp Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của DN xây dựng phương án mua bán nợ để tái cơ cấu DN...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.