Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thứ Hai, 30-10-2017, 19:35

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Theo đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định.

Cục được sử dụng nguồn thu phí được để lại, chi cho các hoạt động của Cục như chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị, chi bổ sung thu nhập cho người lao động để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao,…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-12-2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.