Chính sách mới, quyết định mới

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:45

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Nghị định này quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro; trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; chế độ, chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị; chế độ viếng sĩ quan dự bị từ trần. Mức trợ cấp từ 160.000 đồng/tháng đến 1.040.000 đồng/quý tùy đối tượng. Đồng thời cũng quy định rõ mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21-8-2020.