Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 20-04-2020, 02:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Theo đó, thêm nhiều công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định tại khoản 3, Ðiều 13 của Luật Khí tượng thủy văn, bao gồm: Tuyến đường cao tốc tại khu vực thường xuyên có thời tiết nguy hiểm được xác định theo phân vùng rủi ro thiên tai do Tổng cục Khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố và được cập nhật định kỳ ba năm/lần; cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên. Trong đó, cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên quan trắc tầm nhìn xa, mực nước, hướng và tốc độ gió, tần suất bốn lần/ngày theo giờ Hà Nội vào 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ; công trình mang tính chất đặc thù gồm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn thuộc các cụm Dịch vụ Kinh tế - Kỹ thuật (DK1), sân bay quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-6-2020.