Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu vào lớp 6

Thứ Tư, 20-05-2020, 09:27
Phòng học Trường THCS Ngoại ngữ.

NDĐT - Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.

Trường công bố lấy 100 chỉ tiêu vào lớp 6 cho năm học 2020-2021. Thí sinh dự tuyển vào trường phải thực hiện ba bài kiểm tra Đánh giá năng lực, bao gồm: Khoa học Tự nhiên và Toán; Khoa học xã hội và tiếng Việt; Tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành, bảo đảm bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao. Cấu trúc đề thi tiếp tục được sử dụng theo cấu trúc nhà trường đã ban hành từ năm trước.

Thời gian nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh từngày 1 đến hết ngày 10-6.

Trường THCS Ngoại ngữ được thành lập vào đầu năm 2019. Trong năm tuyển sinh đầu tiên, trường cũng đưa ra 100 chỉ tiêu và đã thu hút hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

* Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ

* Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh khóa đầu tiên với 100 chỉ tiêu

HOA LÊ