Dự báo điểm trúng tuyển của Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ Bảy, 05-09-2020, 14:51
(Ảnh: HUST)

Trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020. Ngành lấy điểm cao nhất có thể tới 29 điểm. 

Theo dự báo điểm chuẩn trúng tuyển do Trường đại học Bách khoa đưa ra, hầu hết các ngành đều được dự báo có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2019.

Ngành được nhà trường dự báo có thể lấy điểm trúng tuyển cao nhất, ở mức 28-29 điểm là: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Chương trình tiên tiến); Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính.

Một số ngành được dự báo sẽ lấy điểm cao: Kỹ thuật điều khiển – Tự động hoá (27,5-28,5 điểm); Công nghệ thông tin Việt – Nhật (27-28 điểm); Công nghệ thông tin Global ICT (27-28 điểm); Hệ thống nhúng thông minh và IoT (26-27 điểm)…

Cụ thể, mức điểm trúng tuyển dự kiến của trường cho từng ngành, chương trình đào tạo như sau:

Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -0 
Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -1
Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -2 
Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -3
Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -4
Dự báo điểm trúng tuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội -5 
HOA LÊ