Tin mới nhận

Thứ Sáu, 05-06-2020, 00:40

Vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2138/UBND-KT về việc tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức thành phố ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Công văn nêu rõ, chuyển kinh phí về Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội. UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cập nhật danh sách cụ thể các đơn vị chưa triển khai việc ủng hộ để báo cáo, đôn đốc; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Giải quyết nhanh chóng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định; không để chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời, tổ chức các kênh thông tin, hướng dẫn trực tiếp giúp người sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc quá trình xử lý hồ sơ trực tiếp của cơ quan bảo hiểm thuộc thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND cấp huyện triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung kích cầu du lịch trong nước

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trong nước trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, rà soát hoàn thiện kế hoạch kích cầu du lịch trong nước, tập trung xây dựng gói kích cầu. Trong đó, cung cấp danh sách các điểm tham quan hấp dẫn của Hà Nội, các cơ sở lưu trú tham gia chương trình kích cầu, các ưu đãi về giá; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các tua kích cầu du lịch, các cửa hàng, quán ăn có các món ăn ngon tiêu biểu... Sở Văn hóa và Thể thao lập danh mục và công bố các sự kiện văn hóa, thể thao từ nay đến đầu năm 2021, tập trung nâng cao chất lượng các điểm tham quan, di tích. Sở Công thương chủ trì phát động và vận động doanh nghiệp tham gia các gói kích cầu; cung cấp cho Sở Du lịch danh sách trung tâm thương mại, siêu thị đăng ký tham gia chương trình...

Tưới nước rửa đường bảo đảm vệ sinh môi trường

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về việc thực hiện tưới nước rửa đường bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp thực tế và khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; bảo đảm hiệu quả và tránh lãng phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NÐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ.