Tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Thứ Hai, 21-09-2020, 19:51
Cán bộ Tổ dân phố 17 phường Khương Mai, quận Thanh Xuân tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Ðăng Anh

(Tiếp theo và hết) (*) 

Bài 2: Giảm ngân sách, tăng chất lượng hoạt động 

Việc triển khai tinh gọn bộ máy cán bộ ở cơ sở với số lượng rất lớn, thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng bằng cách làm bài bản, chủ động, đến nay Hà Nội đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Một thuận lợi là trong thời gian các quận, huyện đang thực hiện thí điểm mô hình kiêm nhiệm chức danh gắn với khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố, thì ngày 24-4-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NÐ-CP về "Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố", bổ sung, làm rõ hơn các nội dung về số lượng người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp liên quan. Cụ thể hóa nghị định này, ngày 10-7-2019, HÐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết số 08/2019/NQ-HÐND về "Số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội". Ðây là cơ sở, điều kiện để triển khai trên toàn thành phố chủ trương sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhất là khi việc thí điểm ở năm quận, huyện đã mang lại kết quả tích cực. Vì thế, ngày 16-9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Ðề án số 21-ÐA/TU về Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Ðình Cảnh, đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo Ðề án số 21-ÐA/TU, phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện như sau: Sắp xếp, bố trí nhiều nhất hai người hoạt động không chuyên trách/một thôn, tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm ba chức danh. Có thể bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc kiêm trưởng ban công tác Mặt trận (đối với thôn, tổ dân phố loại một, không khuyến khích kiêm nhiệm chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Hà Nội đã làm trước một bước, nay nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả. Mục đích của việc sắp xếp lại các chức danh không chỉ hướng tới việc tinh gọn bộ máy, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Ðể thực hiện, Thành ủy đã triển khai thận trọng, bài bản, có lộ trình, sau khi làm điểm tại năm quận, huyện, đã rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Ðồng thuận từ cơ sở

Khi mới triển khai, nhất là vào thời điểm các chi bộ dân cư đang thực hiện đại hội, rồi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng có không ít ý kiến tâm tư, bởi số lượng cán bộ bị giảm đến hàng nghìn người, trong khi địa bàn lại rộng hơn bởi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tại các địa bàn có nhiều chung cư, công việc của bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố lại càng vất vả hơn. Bên cạnh đó, phần lớn người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn là người đã nghỉ hưu, tuổi cao, hạn chế về sức khỏe; số lượng người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở thôn rất lớn, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm chưa cao. Khi mới triển khai, một số nơi chưa thực hiện đúng các bước theo quy trình, vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm… dẫn đến xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

Nhìn rõ những hạn chế này, Thành ủy đã vào cuộc quyết liệt, cùng các địa phương vừa triển khai, vừa đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải có cách làm bài bản, khoa học, thận trọng, giữ ổn định tình hình, hạn chế xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quý Tiên cho biết, khi thực hiện Ðề án, huyện yêu cầu các cấp cần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức rà soát, tiến hành khảo sát, thống kê thực trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn phải gắn với sắp xếp các thôn, tổ dân phố. Quá trình triển khai thận trọng, chặt chẽ, nhằm ổn định tình hình, hạn chế sự xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Ðến nay, sau sắp xếp, thành phố còn 5.260 thôn, tổ dân phố; giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm ở cơ sở. Kết quả, có 5.260 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Ðề án số 21-ÐA/TU; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập để kiện toàn thôn, tổ dân phố là 2.748 người, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách thành phố hàng chục tỷ đồng. Quan trọng hơn là sau khi sắp xếp, bộ máy ở cơ sở của thành phố đã tinh gọn, nhưng vẫn phát huy hiệu quả cao, góp phần quan trọng ổn định tình hình và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

--------------------------------

(*) Xem Trang Hà Nội, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 18-9-2020.

QUỐC TOẢN