Phát huy vai trò của người dân xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 13-08-2020, 23:13
Ðại diện xã Cổ Ðông phát biểu ý kiến tại hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Sơn Tây. Ảnh: Hoàng Phương

Những ngày qua, MTTQ các cấp của tp Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới. Thông qua việc lấy ý kiến, mặt trận các cấp thành phố không chỉ thực hiện tốt vai trò giám sát, mà còn phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Năm 2020, Hà Nội có chín huyện hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện Kế hoạch số 78 và Hướng dẫn số 12 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, ngay sau khi có hướng dẫn, MTTQ tại chín huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện.

Ðể việc lấy ý kiến đạt hiệu quả, MTTQ huyện Thường Tín đã phối hợp  Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao của huyện mở chuyên mục trên Ðài phát thanh huyện về ý nghĩa, nội dung thực hiện việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với xây dựng nông thôn mới của huyện. MTTQ huyện đã cử Trưởng ban Công tác mặt trận làm tổ trưởng, phối hợp trưởng thôn, khu dân cư, tổ dân phố và các tổ chức thành viên của mặt trận triển khai và tổ chức lấy phiếu về 11 nội dung, như sự hài lòng về tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện nước, y tế, văn hóa - thông tin - thể thao, giáo dục, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và cải cách hành chính. Với cách làm bài bản, khẩn trương, từ ngày 20-6 đến 6-7, tại tất cả 29  xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân của 46.800 hộ trong tổng số 71.973 hộ, chiếm tỷ lệ 65%. Kết thúc đợt lấy phiếu, 161 ban công tác mặt trận các thôn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 29 xã, thị trấn đã tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về huyện, đồng thời tổ chức thông báo niêm yết kết quả tại nhà văn hóa khu dân cư và tại trụ sở UBND xã. Ðến ngày 16-7, tất cả 29 xã, thị trấn đã hoàn thành việc công khai, không có ý kiến khiếu nại về kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy đánh giá: Thông qua kết quả lấy ý kiến, hầu hết các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện với tỷ lệ hài lòng đạt cao. Qua đó, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, có những điều chỉnh kịp thời để huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

 Thực hiện một cách độc lập, tuân thủ bốn bước quy trình, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đã được MTTQ các cấp TP Hà Nội triển khai bảo đảm khách quan, chính xác và thực chất. Không chỉ đưa phiếu đến tận từng hộ dân, MTTQ các cấp đã phối hợp chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như: thông qua họp khu dân cư, họp nhóm chi, tổ hội đoàn thể, loa truyền thanh… Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu giúp người dân nắm, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân là chủ thể tham gia xây dựng và trực tiếp thụ hưởng, được bà con hưởng ứng tích cực. Ðây cũng là một “kênh” quan trọng góp phần phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Ðáng ghi nhận, việc lấy phiếu ý kiến đã được cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới để người dân thấy được vai trò chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả nông thôn mới.

Ðồng chí Phạm Ngọc Họa, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Bình, huyện Thạch Thất chia sẻ:  Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của xã được triển khai tại tám thôn với hơn 70% số dân được lấy phiếu. Ðể bảo đảm khách quan, công bằng, chúng tôi yêu cầu khi phát phiếu phải phát đến từng hộ dân, người dân phải trực tiếp ký phiếu. Quá trình lấy phiếu người dân có thắc mắc thì sẽ giải thích để dân hiểu. Chính vì vậy, kết quả lấy phiếu rất thực chất, tỷ lệ hài lòng cao, chỉ có một số người dân chưa hài lòng tiêu chí về môi trường, đề nghị chính quyền sớm cải thiện, khắc phục.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường: Việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, đánh giá kết quả của quá trình phấn đấu để về đích nông thôn mới của các địa phương. Do đó, cần sự tập trung chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị để việc lấy phiếu đánh giá đạt được kết quả cao nhất. Thông qua việc lấy ý kiến, mặt trận các cấp thành phố không chỉ thực hiện tốt vai trò giám sát, mà còn phát huy hiệu quả quyền làm chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời, giúp cán bộ mặt trận các cấp gần dân, hiểu dân hơn và lắng nghe nhân dân nhiều hơn.

An Trân