Ðổi mới phương thức hoạt động tổ chức đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Thứ Năm, 25-07-2019, 21:11
Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty Hapro tìm hiểu mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Hải Dương.

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là xu thế tất yếu trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảng tại các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp không còn vốn nhà nước chi phối, hoặc đã thoái hết vốn nhà nước.

Trước tình hình này, tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp điều kiện mới, nhằm duy trì và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Bài 1: Ðổi mới phương thức hoạt động sát với thực tiễn

Cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn, đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tiễn. Ðó là những giải pháp hiệu quả mà nhiều tổ chức đảng tại các doanh nghiệp thoái hết vốn nhà nước đang thực hiện để vừa giữ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vừa giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Thực hiện tốt hai nhiệm vụ

Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tiền thân là Công ty Xe khách phía bắc, hiện là đơn vị thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Năm 1999, đơn vị bắt đầu thực hiện cổ phần hóa và đến năm 2016 hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Ðây là thời điểm tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, bởi mô hình vận tải truyền thống gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, nhiều tuyến xe khách cố định phải dừng hoạt động, doanh thu giảm sút, đời sống người lao động không được bảo đảm.

Ðứng trước tình hình ấy, lãnh đạo công ty phải tìm hướng thay đổi mô hình tổ chức, hoạt động cho phù hợp, từ việc tinh gọn tổ chức bộ máy đến việc thay đổi loại hình kinh doanh, chuyển đổi từ kinh doanh các xe khách tuyến cố định sang mở các tuyến xe buýt từ Hà Nội đi các tỉnh gần kề: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên. Cùng với đó, hoạt động của tổ chức đảng tại DN cũng được đổi mới theo hướng hiệu quả, sát thực tế hơn. Ðiều thuận lợi nhất của đơn vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ cổ phần chi phối của công ty kiêm Bí thư Ðảng ủy là cán bộ được Tổng công ty Vận tải Hà Nội cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại đây, cho nên nền nếp sinh hoạt đảng vẫn được duy trì. Bí thư Ðảng ủy Ðỗ Văn Huy cho biết, hiện Ðảng ủy có bốn chi bộ với 29 đảng viên. Sau khi thoái hết vốn nhà nước, bộ máy công ty được tinh gọn, tổ chức đảng cũng không ngoại lệ. Thay vì đủ cơ cấu như trước, giờ đây ngoài công tác chuyên môn, nhiều vị trí chủ chốt như Trưởng ban Tổ chức, Văn phòng Ðảng ủy đều thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, một người nhưng nhiều "vai".

Các cuộc sinh hoạt chi bộ cũng được thay đổi linh hoạt, lồng ghép với công tác chuyên môn để tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động. "Trước kia, Ðảng ủy công ty ra nghị quyết, rồi chuyển sang chính quyền để triển khai. Hiện nay với cương vị Bí thư kiêm Chủ tịch HÐQT và giám đốc, những việc này được thực hiện thông suốt ngay từ cấp ủy đến các phòng, ban, đơn vị sản xuất", đồng chí Ðỗ Văn Huy cho biết.

Sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước, không những hoạt động của tổ chức đảng được củng cố, mà kết quả kinh doanh của DN cũng tốt hơn. Doanh thu dần tăng mạnh, năm 2016 đạt 46,7 tỷ đồng, năm 2017 đạt 64,7 tỷ đồng, năm 2018 đạt 88 tỷ đồng; đời sống người lao động được cải thiện. Dù mới là kết quả ban đầu, nhưng điều đó cho thấy việc cơ cấu lại hoạt động tại đơn vị đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Không chỉ có Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, mà hầu hết các đơn vị thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sau khi cổ phần hóa đều thực hiện tốt hai nhiệm vụ: Phát huy được vai trò tổ chức đảng và bảo đảm sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Theo Trưởng ban Tổ chức Ðảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội Vũ Hữu Tuyến, thuận lợi nhất trong công tác đảng tại các DN cổ phần là hầu hết cán bộ chủ chốt của các công ty hiện tại đều là những cán bộ đã gắn bó lâu năm với DN nhà nước, cho nên cấp ủy vẫn giữ được tiếng nói, vai trò quan trọng. Trên cơ sở đó, bộ máy và hoạt động các đảng bộ, chi bộ đều đổi mới cho phù hợp thực tiễn.

Tạo động lực phấn đấu cho người lao động

Cũng với tinh thần thấy việc khó thì càng phải quyết tâm, càng phải đổi mới hoạt động, sau khi cổ phần hóa toàn bộ, nhiều đảng bộ DN trực thuộc Thành ủy Hà Nội không chỉ giữ vững được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, mà còn góp phần quan trọng để DN phát triển mạnh mẽ hơn. Tại Công ty cổ phần tập đoàn CIENCO 4, từ đơn vị có 100% vốn nhà nước, đến hết năm 2018, công ty đã chuyển sang hoạt động cổ phần không có vốn nhà nước, Ðảng ủy công ty đã kịp thời thay đổi phương thức lãnh đạo phù hợp mô hình mới.

Ðảng ủy chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa Ðảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc; đồng thời ban hành quy chế làm việc của tập thể cấp ủy với các nhiệm vụ cụ thể; xóa bỏ các hình thức hành chính hóa; cán bộ khi được kết nạp Ðảng sẽ được "cộng điểm" khi làm công tác quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, tạo động lực phấn đấu cho người lao động.

Tại Ðảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội, sau khi hoàn thành cổ phần hóa từ tháng 6-2018, hoạt động của các tổ chức đảng được tăng cường hơn đã góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động. Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Tổng công ty Nguyễn Tiến Vượng cho biết, trong hai năm 2015 và 2016, các đơn vị thành viên đều đã được cổ phần hóa toàn bộ, cho nên Ðảng ủy công ty "mẹ" cũng có kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Ðảng ủy có thuận lợi khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị tạo điều kiện hoạt động, đồng chí Tổng Giám đốc kiêm Bí thư Ðảng ủy cùng nhiều cán bộ chủ chốt của tổng công ty vẫn là "người cũ".

Khi mới cổ phần hóa, không ít người còn tư duy là "người của Nhà nước" cho nên khá hoang mang không biết có thích ứng với mô hình hoạt động mới của DN cổ phần không. Ðứng trước tình trạng ấy, Ban Chấp hành Ðảng bộ Tổng công ty đã họp, yêu cầu các cán bộ là đảng viên phải gương mẫu đi đầu chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định để người lao động noi theo. Thực tế thời gian qua đã chứng minh hơn 800 đảng viên của Ðảng bộ Tổng công ty chính là những hạt nhân quan trọng giúp DN giữ được sự ổn định và phát triển tốt hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế DN có 16 tổ chức đảng trong công ty cổ phần vốn nhà nước dưới 50% và một tổ chức đảng trong công ty cổ phần không có vốn nhà nước, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Bí thư Ðảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Ðầu tư phát triển đô thị (UDIC) cho biết, để nâng cao sức chiến đấu, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng, Ðảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ triển khai tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ðồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

(Còn nữa)

Kiều Hương, Quốc Toản