Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba

Thứ Năm, 07-01-2021, 22:58
Hà Nội thực hiện kiểm soát mức sinh hợp lý để bảo đảm chất lượng dân số

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2021. 

Theo kế hoạch, UBND thành phố phấn đấu năm 2021 đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: Giảm tỷ suất sinh thô 0,1% so với năm 2020; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2020; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng thêm 2%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 81%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 85%; tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 113; số người áp dụng biện pháp tránh thai mới là 380.350 người.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số năm 2021, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác dân số; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đầu tư kinh phí, nguồn lực cho công tác dân số; tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân số...

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe tăng thêm định kỳ năm 2021 cho các xã, phường, thị trấn… Việc thực hiện công tác dân số nhằm ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

GIANG NAM