Khắc phục hạn chế để phục vụ tốt hơn

Thứ Hai, 10-06-2019, 22:44

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ, thời gian qua, hệ thống chính trị của TP Hà Nội đã tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, thực hiện văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, coi đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Cụ thể hóa mục tiêu đó và nhằm đánh giá thực chất khách quan về nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cũng như đội ngũ cán bộ công chức, năm 2018, Hà Nội đã ban hành các chỉ số cụ thể để chấm điểm về cải cách hành chính (CCHC). Chỉ số CCHC 2018 phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực tế của các sở, cơ quan ngang sở, các quận, huyện, thị xã. Ðây là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị biết được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác CCHC, từ đó điều chỉnh, nâng cao chất lượng CCHC. Kết quả này có được sau khi chấm chéo giữa các đơn vị, cũng như đánh giá của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố thẩm định.

Theo kết quả vừa được công bố cuối tuần qua, chỉ số CCHC năm 2018 của Sở Tài chính đứng cao nhất trong khối các sở, cơ quan ngang sở khi đạt 91,73/100 điểm. Các đơn vị thấp gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Trong 30 đơn vị quận, huyện, quận Nam Từ Liêm đứng đầu chỉ số CCHC khi đạt 92,59 điểm, đứng thứ hai là quận Long Biên. Năm quận, huyện đứng cuối cùng bảng xếp hạng gồm: Quận Ðống Ða, quận Hoàng Mai, huyện Phúc Thọ, huyện Chương Mỹ và huyện Ba Vì. Ðây là kết quả cụ thể để các đơn vị tự đánh giá, soi chiếu lại. Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Một số chỉ số CCHC được đánh giá ở mức độ thấp; nhiều vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng chưa được xử lý dứt điểm; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở một số nơi còn chưa tốt...

Ðể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này, mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung yêu cầu, các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt rộng rãi đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị về “Ðẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”. Ðề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Ðồng thời tăng cường công khai, minh bạch, thông tin cụ thể các công việc, các chủ trương, chính sách để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu và cùng đồng hành.

Hy vọng với quyết tâm từ người đứng đầu chính quyền thành phố sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành, tạo thêm động lực để Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

KHẢI LÂM