Bước tiến mới trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 27-11-2019, 13:39
PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.

NDĐT – Đánh giá công nghệ y tế đã giúp Việt Nam xây dựng hiệu quả chính sách thuốc bảo hiểm y tế, lựa chọn được thuốc an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Từ ngày 25 đến 28-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Hội Khoa học Kinh tế tổ chức Hội nghị quốc tế “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2019” với chủ đề: “Ứng dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế - Chia sẻ kinh nghiệm và bài học quốc tế”.

Mục tiêu chính của đánh giá công nghệ y tế là giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định lựa chọn và triển khai các công nghệ y tế, can thiệp y tế phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Trong đó, đánh giá kinh tế dược là phương pháp đánh giá khía cạnh các can thiệp y tế là thuốc.

Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là đánh giá kinh tế dược cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hành lâm sàng.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Bộ Y tế đã thực hiện một số các hoạt động tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng và ban hành tiêu chí yêu cầu về bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; Xây dựng hướng dẫn về đánh giá công nghệ y tế; hướng dẫn chuẩn bị báo cáo phân tích kinh tế dược, hướng dẫn đánh giá báo cáo phân tích kinh tế dược; Triển khai xây dựng Mạng lưới đánh giá kinh tế Dược nhằm kết nối giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh với chuyên gia kinh tế y tế đến từ các viện, trường, hội, trung tâm nghiên cứu, các công ty dược phẩm.

PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế cho biết, trong quá trình xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã chính thức ban hành bốn bộ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục gồm: loại bỏ thuốc ra khỏi danh mục, bổ sung thuốc mới vào danh mục, tiêu chí đối với thuốc cần quy định tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc và tiêu chí đối với thuốc được mở rộng hạng bệnh viện.

Trong đó, yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải cung cấp báo cáo đánh giá tác động ngân sách và khuyến khích cung cấp bằng chứng chứng minh về chi phí - hiệu quả của thuốc đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào danh mục, đề xuất mở rộng tỷ lệ, điều kiện thanh toán, mở rộng hạng bệnh viện được sử dụng. Nhờ đó, đã lựa chọn được thuốc an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế sẽ không còn mang tính khuyến khích mà chắc chắn sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào danh mục.

TS Hà Văn Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, những bài học, kinh nghiệm và thông tin mà các báo cáo viên quốc tế chia sẻ tại hội nghị sẽ được Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan học hỏi và ứng dụng để có những bước thay đổi, đột phá trong xây dựng chính sách y tế, xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế, đặc biệt chính sách thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

TRẦN NGUYÊN