Tổ chức 62 chốt trực bảo đảm trật tự giao thông tại Hà Nội

Thứ Năm, 04-06-2020, 16:41
Lực lượng thanh tra giao thông sẽ được tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội.

NDĐT - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn, nhất là trong các giờ cao điểm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã xây dựng phương án phối hợp bố trí lực lượng phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông tại một số vị trí. Cụ thể, tổ chức 62 vị trí chốt trực, trong đó, 55 chốt tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và bảy chốt tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh.

Đội trưởng các đội thanh tra GTVT quận, huyện và thị xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông; nhanh chóng huy động lực lượng của đơn vị làm nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất của lãnh đạo cấp trên.

Đồng thời, tổ chức lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nắm tình hình, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục liên quan đến tổ chức giao thông, sự cố các công trình giao thông; kịp thời bổ sung tăng cường lực lượng (nếu cần thiết).

Đội trưởng các đội thanh tra GTVT chuyên ngành có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Có trách nhiệm phân công lực lượng chốt trực hỗ trợ các đơn vị địa bàn trong công tác phân luồng giao thông theo nội dung phân công của phương án.

QUỐC TOẢN