Thúc đẩy cung cấp dịch vụ trực tuyến về phí, lệ phí

Thứ Bảy, 15-02-2020, 05:40

Sáng 14-2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nội dung thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Theo Cục trưởng Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), việc tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý VPHC lĩnh vực giao thông đường bộ đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ động phối hợp với VPCP, VNPT, VNPost để cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, các bên đã cơ bản thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý VPHC của Bộ Công an với Cổng DVCQG để phục vụ việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý VPHC thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Cổng DVCQG được khai trương ngày 9-12-2019, đến thời điểm 16 giờ ngày 13-2, đã có hơn 51 nghìn tài khoản đăng nhập một lần; hơn 1,26 triệu hồ sơ đồng bộ; tiếp nhận, xử lý hơn 4.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 4.000 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096). Dự kiến ngày 12-3 sẽ khai trương bước đầu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, đồng thời đánh giá kết quả ba tháng triển khai Cổng DVCQG. Vì vậy, cuộc họp nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ cung cấp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt xử lý VPHC lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG. Các bộ, ngành cần mạnh dạn và có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai; những vướng mắc, khó khăn là không tránh khỏi nhưng cần quyết tâm thực hiện. Ðối với những vấn đề còn vướng, các bộ, cơ quan, ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán sẽ phối hợp, hoàn thiện trong thời gian kế tiếp để tiếp tục đưa dịch vụ công lên Cổng DVCQG phục vụ người dân, doanh nghiệp.

PV