Sẽ sớm công bố nguyên nhân sụt lún ở Bắc Kạn

Thứ Năm, 21-05-2020, 09:10
Một hố sụt lún trên diện tích đất của ông Cam Văn Khải, tổ Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn).

NDĐT - Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Thấp thỏm nỗi lo sạt lở, sụt lún ở Bắc Kạn” phản ánh tình trạng sụt lún đất ở huyện Chợ Đồn diễn ra tăng dần, gây thiệt hại về tài sản, hoang mang, lo lắng cho nhân dân, ngày 20-5, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã tiếp thu, thông tin thêm về vấn đề này.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, sau khi bài báo đăng ngày 14-4, ngày 13-5, UBND tỉnh đã giao Sở thực hiện tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin nêu trong bài. Sau khi kiểm tra, Sở thông tin với Nhân Dân điện tử như sau:

Trong các năm vừa qua, trên địa bàn các xã Ngọc Phái, Bằng Lãng và thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) thường xuyên xảy ra sụt lún đất, ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Để làm rõ vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt, bổ sung nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” thuộc đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” tại Quyết định số 1570/QĐ-BTNMT ngày 17-5-2018. Viện Khoa học địa chất và khoáng sản là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đã hoàn thành và lập Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngày 27-4, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã làm việc với Viện về nhiệm vụ trên. Ngày 29-4, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn có văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức công bố thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”.

Ngày 5-5, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản số 2453/UBND-GTCBXD về việc tổ chức hội nghị và thông tin về vấn đề sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn. Theo đó, tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ, chuyên gia đến giúp Bắc Kạn công bố thông tin kết quả nhiệm vụ trên. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 26-5 tại trụ sở UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thông tin về sụt lún tại Chợ Đồn, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động sản xuất trên địa bàn.

TUẤN SƠN