Khai trương Hệ thống kết nối thông tin lao động, xã hội với người dân và doanh nghiệp

Thứ Sáu, 06-12-2019, 16:22
Ảnh: Molisa.

NDĐT- Ngày 6-12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khai trương Hệ thống kết nối thông tin của Bộ với người dân và doanh nghiệp.

Tại địa chỉ http://bovoinddn.molisa.gov.vn, hệ thống thông tin Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với người dân và doanh nghiệp được xây dựng với ba mục tiêu chính.

Đầu tiên là giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp chính sách của người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.

Tiếp đó là lập và quản lý hồ sơ điện tử của các phản ánh, kiến nghị, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Bộ trong giao tiếp người dân và doanh nghiệp; lập báo cáo thống kê và phân tích phản ánh, kiến nghị phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hằng năm.

Cuối cùng, thực hiện kết nối, liên thông hệ thống với Hệ thống Bộ với người dân và doanh nghiệp của Chính phủ, với các đơn vị liên quan phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; Tiến tới áp dụng chữ ký số trên Hệ thống Bộ với người dân và doanh nghiệp.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Cùng với đó là Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020; Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14-2-2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; Quyết định 33/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Đại biểu quốc hội do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển tới Bộ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội; Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25-4-2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, trả lời kiến nghị của cử tri và Đại biểu Quốc hội, công tác tiếp công dân. Trong năm 2019, cơ quan này đã trả lời 127 kiến nghị của cử tri chuyển đến trước kỳ họp thứ bảy (tính đến ngày 12-8-2019). Ngoài ra, còn trả lời, giải đáp hơn 1.300 câu hỏi chính sách của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (tính đến hết tháng 10 năm 2019); ban hành 558 kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện 2.812 lượt tiếp công dân. Trong đó, lãnh đạo Bộ tiếp 364 lượt công dân.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân cho rằng, việc ra mắt Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu gia tăng sự hài người dân với chất lượng phục vụ tốt nhất. Việc đưa ứng dụng công nghệ vào xử lý công việc là rất tốt, nhưng quan trọng nhất phải dựa vào nền tảng chất lượng, thái độ trong xử lý công việc cũng như trong tiếp cận, xử lý ý kiến của người dân; thái độ của mỗi cán bộ, công chức và lãnh đạo trong việc tiếp nhận, xử lý ý kiến của người dân với tinh thần cầu thị, lắng nghe, chú tâm vào mức độ hài lòng của người dân và sự ổn định phát triển của xã hội. Trong thời gian qua, Bộ đã triển khai tương đối đồng bộ, tổng thể việc ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử; triển khai cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn diện ở một số lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp, lao động ngoài nước, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, bảo vệ trẻ em... tích hợp dữ liệu điện tử hướng tới thị trường lao động dựa trên nền tảng công nghệ số.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp xây dựng phần mềm “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp”. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp gửi câu hỏi và nhận kết quả nhanh chóng, thuận tiện; hỗ trợ Bộ chỉ đạo, điều hành thống nhất, tập trung việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cử tri và đại biểu Quốc hội công khai, minh bạch; kết nối, liên thông với Hệ thống Bộ với người dân và doanh nghiệp của Chính phủ.

Để hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị người dân có thể truy câp hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp http://bovoinddn.molisa.gov.vn/. Gửi phản ánh, kiến nghị, đặt câu hỏi giải đáp chính sách tại địa chỉ http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/dat-cau-hoi).

XUÂN ANH