[Infographic] Thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ

Thứ Tư, 20-11-2019 15:45

NDĐT- Ngày 20-11-1989, Liên hợp quốc chính thức thông qua Công ước về quyền trẻ em. Những năm gần đây, ngày 20-11 trở thành Ngày Trẻ em thế giới. Gần 30 năm qua, thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ ở Việt Nam.

XUÂN ANH - BẢO AN