Hơn 400 nghìn USD hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng thành phố lành mạnh

Thứ Sáu, 13-12-2019, 20:40
Lễ ký kết thỏa thuận.

NDĐT - Ngày 13-12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ ký kết Thỏa thuận viện trợ về thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố lành mạnh tại thành phố Đà Nẵng (dự án BHC)" với ngân sách dự kiến là 407.262 USD.

Theo đó, toàn bộ kinh phí dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ trực tiếp quản lý, triển khai, chi trả. Dự án BHC sẽ được thực hiện từ tháng 11 - 2019 đến tháng 9 - 2020.

Dự án BHC sẽ thực hiện ở các lĩnh vực: An toàn thực phẩm (bao gồm nỗ lực cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em); Giám sát sức khỏe và giáo dục; Du lịch lành mạnh (tập trung vào ô nhiễm không khí và quản lý chất thải đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và du lịch).

Dự án là một hoạt động trong việc xây dựng thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng. Ngày 5-12-2019 UBND thành phố đã có Quyết định 5520/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố lành mạnh tại TP Đà Nẵng. Dự án xây dựng thành phố lành mạnh nhằm mục đích bảo đảm sức khỏe của người dân vào bối cảnh xây dựng thành phố thông minh; giảm thời gian và kinh phí khi hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu; khuyến khích người dân tham gia đề xuất yêu cầu đối với các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tốt hơn.

THANH TÂM