Gần 463 nghìn tỷ đồng đầu tư cho giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 13-10-2019, 04:48

Ngày 12-10, tại TP Ðà Nẵng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD và ÐT.

Từ năm 2010 đến 2019, điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được các địa phương quan tâm đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp, sửa chữa, mua sắm, bổ sung, thay thế… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục để thực hiện chương trình giai đoạn này là gần 463 nghìn tỷ đồng; trong đó ngân sách T.Ư chiếm 10,82%, địa phương chiếm 66,43% và nguồn thu hợp pháp khác chiếm 22,75%.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã phân tích, thảo luận về những mặt hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo, từ năm 2020, với mục tiêu tăng cường đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng bền vững trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

PV