Cuối tháng 2 sẽ xem xét phương án điều chỉnh giá điện

Thứ Năm, 12-02-2015, 20:39

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giá điện vào cuối tháng 2-2015. Trong đợt tăng giá điện lần này, ưu tiên điều chỉnh giá truyền tải điện, để Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có thể nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu tài chính theo yêu cầu của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, bảo đảm tự thu xếp đủ vốn cho đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.

Ngoài ra, Bộ Công thương chuẩn bị tài liệu, báo cáo Thủ tướng về các giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020; Các công trình nguồn và lưới điện cấp bách, đề xuất các cơ chế đặc thù cho phép áp dụng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nguồn, lưới điện cấp bách trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

PV