[Infographic] Giảm 1,2 triệu người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên

Thứ Tư, 30-12-2020 06:22

Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với năm trước. Tình hình lao động, việc làm có nhiều biến động do  dịch Covid-19.

[Infographic] Giảm 1,2 triệu người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên -0
 
Lao động và việc làm

 

NGÂN ANH - DUY LONG