I-ran tuyên bố lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ

Thứ Hai, 19-10-2020, 02:37


 Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 18-10, I-ran tuyên bố, lệnh của Liên hợp quốc (LHQ) cấm nước này mua bán vũ khí đã được dỡ bỏ, phù hợp quy định thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015. Theo đó, từ ngày 18-10, Tê-hê-ran có thể mua các loại vũ khí và thiết bị cần thiết, mà không bị ràng buộc bởi các lệnh cấm của LHQ. Ngoài ra, I-ran có thể xuất khẩu vũ khí.

Trước đó, Roi-tơ dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao I-ran khẳng định, Tê-hê-ran tự chủ về quốc phòng và không cần mua vũ khí. Tuyên bố nêu rõ, các loại vũ khí không theo quy ước và vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như việc chạy đua mua sắm vũ khí không nằm trong “học thuyết quốc phòng” của I-ran.