Điện mừng

Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:05

Nhân dịp ông Ma-tê-út Mô-ra-viết-xki được bầu lại làm Thủ tướng nước Cộng hòa Ba Lan, ngày 21-11-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, nhân dịp ông I-a-xếch Cha-pu-tô-vích được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ba Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.