Cải cách các hệ thống quy định để ứng phó các cuộc khủng hoảng trong tương lai

Thứ Tư, 02-12-2020, 04:07

Chiều 1-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công thương, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Bộ Kinh doanh, Ðổi mới sáng tạo và Việc làm Niu Di-lân tổ chức Phiên họp lần thứ ba Hội nghị trực tuyến Mạng lưới Thực hành quy định tốt (GRPN) ASEAN - OECD lần thứ sáu năm 2020. Tham dự có đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức, cơ quan quốc tế, các điểm cầu trực tuyến các nước OECD và ASEAN.

Phiên họp lần thứ ba có chủ đề: Cải cách các hệ thống quy định để sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng. Theo đó, đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ một số hạn chế của các chính phủ và quy định trong việc ứng phó các vấn đề về chính sách y tế, xã hội và kinh tế. Phiên họp tập trung  nghiên cứu cách thức, theo đó, một hệ thống quy định tốt hơn có thể hỗ trợ quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như xem xét các giải pháp khả thi để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các cuộc khủng hoảng trong tương lai, như là hoạt động hợp tác quốc tế về quy định để rà soát lại các chính sách được ban hành trong giai đoạn khủng hoảng. Phiên họp cũng chia sẻ những câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm mà các quốc gia ASEAN và OECD đã rút ra trong việc ứng phó khủng hoảng từ quan điểm quy định; đồng thời còn là cơ hội để trao đổi ở cấp độ khu vực ASEAN về hỗ trợ hoạt động phục hồi sau đại dịch.

PV