Trao quyết định bổ nhiệm 16 Ðại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:38

Sáng 6-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm và tiếp 16 Ðại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các Ðại sứ Việt Nam tại nước ngoài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi trọng trách mà Ðảng và Nhà nước giao phó. Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, ngành ngoại giao Việt Nam có những thuận lợi căn bản khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ, tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển sâu sắc. Năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho ngành ngoại giao. Phó Chủ tịch nước cho rằng, các Ðại sứ cần bám sát các nhiệm vụ then chốt: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao, góp phần phục vụ phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ quán triệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Ðảng và Nhà nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.