Thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Thứ Tư, 20-11-2019, 01:49
Chính phủ vừa ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; giao UBND tỉnh trình Thủ tướng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn, đến năm 2030, KKT Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 10% giá trị xuất khẩu. Quy mô dân số tăng từ 52 nghìn người (năm 2019) lên 140 nghìn người vào năm 2030; tạo khoảng 89 nghìn việc làm, phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, phấn đấu đạt 15 bác sĩ và ba dược sĩ/10 nghìn dân...

Đến năm 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên.

PV