Thành ủy Hà Nội tổng kết ba chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 30-09-2020, 17:53
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Duy Linh)

Ngày 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết ba Chương trình của nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Hội nghị tổng kết Chương trình số 03 về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững”; Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hoá từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại” và Chương trình số 08 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 5 năm tiển khai Chương trình số 03, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 7,39%/năm. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. GRDP năm 2019 đạt 971,67 nghìn tỷ đồng.

Hà Nội tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng cả nước với tỷ trọng hơn 16% GDP, 18,5% tổng thu ngân sách và 8,6% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1742,3 nghìn tỷ đồng (gấp 1,65 giai đoạn trước). Hà Nội thu hút được 25,5 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đứng đầu cả nước trong hai năm 2018 và 2019.

Cơ cấu các ngành kinh tế thay đổi theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đối với Chương trình số 06, có sáu trong số chín chỉ tiêu hoàn thành và cơ bản hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu trồng một triệu cây xanh về đích sớm trước hai năm; chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn vượt mức đề ra.

Còn với Chương trình số 08, thành phố đã rà soát, đơn giản hóa đối với 183 thủ tục. Tính đến đầu tháng 9-2020, thành phố cung ứng 1.671 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức đạt 8,7%.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) của Hà Nội xếp thứ hai trong số 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) tiếp tục duy trì trên 80%, về đích sớm hai năm so với chỉ tiêu đề ra. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sát sao, hiệu quả của Ban Chỉ đạo các Chương trình; sự nỗ lực quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Chu Ngọc Anh, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các chương trình còn một số hạn chế như: Phát triển kinh tế chưa có đột phá lớn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, phát triển đô thị chưa đồng đều và chưa tương xứng với tiềm năng; Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cơ quan, một số lĩnh vực còn chưa quyết liệt, vẫn còn nhiệm vụ chậm tiến độ; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều. 

Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ đề ra của các Chương trình số 03, 06, 08 không chỉ có ý nghĩa cấp bách trong nhiệm kỳ 2015-2020, mà còn là những vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của Đảng bộ Thành phố.

Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội thành phố cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị.

Triển khai chương trình phát triển đô thị, chú trọng kết nối phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, theo hướng đô thị xanh, thông minh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục hành chính đồng bộ theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công...

Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

ĐẮC SƠN; ẢNH: DUY LINH