Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, 26-02-2021, 21:21

Ngày 26-2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, tập trung, kịp thời lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hóa đã thành lập Ủy ban bầu cử các cấp; quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn, dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp. 

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở ba cấp đúng thời gian, quy định pháp luật. Diễn đàn hội nghị hiệp thương dân chủ, khách quan, đại đa số các thành viên tham dự hội nghị thống nhất với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND cùng cấp chuẩn bị.

Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gấp 2,5 lần, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII gấp 2,7 lần số lượng đại biểu được bầu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã trong tỉnh Thanh Hóa cũng đã thỏa thuận, thống nhất giới thiệu 2.357 người tham gia ứng cử để bầu 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 32.885 người ứng cử để bầu 13.272 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dù vậy, kết quả hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở một số huyện, thị xã chưa bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định. Số liệu dân số do Cơ quan Công an và Cục Thống kê cung cấp có sự chênh lệch, chưa thống nhất. Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận và Thường trực HĐND tỉnh đã có thông báo gửi MTTQ tỉnh về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. 

Tại hội nghị trực tuyến ngày 26-2, các địa phương phản ánh vướng mắc liên quan và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao đổi, hướng dẫn các địa phương về điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp đối với cán bộ, đảng viên đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng, đồng ý sớm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho những người làm nhiệm vụ cầu cử tại các đơn vị bầu cử các cấp.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý trong chuẩn bị nhân sự cần nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng kết hợp tốt yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu, quan tâm tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài Đảng; hướng dẫn công dân chỉ nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định.
 

MAI LUẬN