Tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính

Thứ Bảy, 06-06-2020, 04:41

Chiều 5-6, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (tháng 6-2019 - 6-2020). Ðồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo đại diện của các cơ quan: Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Ðài Tiếng nói Việt Nam...

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, từ tháng 6-2019, Ban Nội chính T.Ư đã ký quy chế phối hợp với Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Ðài Tiếng nói Việt Nam (cơ quan phối hợp) trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Từ đó đến nay, các cơ quan phối hợp đã gắn việc thông tin về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dành nhiều thời lượng để tuyên truyền kết quả về công tác PCTN từ Trung ương đến địa phương, nhất là công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, với nhiều hình thức đa dạng.

Các cơ quan đã phối hợp thông tin, tuyên truyền ba phiên họp 15, 16 và 17 của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN (Ban Chỉ đạo); các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phiên họp, các cơ quan phối hợp đã thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác nội dung các phiên họp, nhất là những quan điểm, định hướng công tác nội chính và PCTN nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, mà dư luận xã hội quan tâm nói riêng trong Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã thảo luận, đề xuất, trong đó nhấn mạnh, cần tăng cường phối hợp tuyên truyền thông tin giữa Ban Nội chính T.Ư và các cơ quan báo chí. Ðối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được dư luận xã hội quan tâm, khi có kết luận chính thức, Ban Nội chính T.Ư cần thông tin kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong việc định hướng dư luận. Ðặc biệt, cần thông tin rộng rãi về các tấm gương điển hình trong đấu tranh PCTN; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tại các ban nội chính ở các địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Ðồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN và cải cách tư pháp; kịp thời biểu dương những tấm gương, việc làm tốt trong đấu tranh, PCTN. Bên cạnh đó, cũng có một số hạn chế như, một số nội dung phối hợp giữa các cơ quan chưa thực hiện được, các nội dung về vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm còn hạn chế, tin về hoạt động của công tác nội chính còn ít. Thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Cường mong muốn các cơ quan báo chí cần tăng cường chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Cần có các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác phối hợp. Tăng cường công tác thông tin chuyên đề về công tác nội chính trong đó tập trung thông tin công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

PV