Tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí

Thứ Bảy, 07-12-2019, 02:15

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ban Biên tập Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí". Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn, thực trạng công tác xây dựng Ðảng trong cơ quan báo chí hiện nay; đồng thời đề xuất các nội dung, giải pháp về công tác xây dựng Ðảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí trong tình hình mới.

Bảo đảm chức năng, nhiệm vụ quan trọng của báo chí

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người không chỉ là nhà tư tưởng kiệt xuất, mà còn là nhà báo lỗi lạc, tác giả của hơn 2.000 bài báo gồm các thể loại khác nhau và bằng nhiều thứ tiếng. Người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam; sáng lập chín tờ báo, trong đó có tờ Thanh Niên, số đầu ra ngày 21-6-1925. Ngày 21-6 trở thành Ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam.

Minh chứng luận điểm, tư tưởng báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, quan điểm của Người đề cập tính chất cơ bản của báo chí cách mạng. Ðó là tính chính trị, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính đảng, tính nhân dân, tính chân thật, tính khoa học. Người chú trọng đặc biệt tới chức năng, trọng trách của báo chí và nhà báo trong xây dựng cái tốt, phê phán cái xấu, hướng dẫn, cổ vũ, khích lệ cái thiện; đấu tranh với cái xấu, cái ác, không chỉ từ các thế lực thù địch mà ngay trong nội bộ với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Báo chí phải góp sức vào sự nghiệp đấu tranh và xây dựng của nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những chỉ dẫn đó của Người đã thật sự là kim chỉ nam cho hoạt động báo chí.

Khẳng định thực tiễn đã cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân vững mạnh, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng chỉ ra, những năm gần đây, bên cạnh kết quả tương đối toàn diện về công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí (CQBC), vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Ðó là, tình trạng mất dân chủ, buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy, thiếu kiểm tra, giám sát; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng diễn biến của tình hình xã hội. Trong công tác chuyên môn, có cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác; một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội…

Ðể làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn thành phố năng động bậc nhất cả nước, theo đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt là cấp ủy cơ quan chủ quản báo chí luôn là một yêu cầu cấp thiết. TP Hồ Chí Minh hiện nay có 38 CQBC của thành phố và hơn 150 cơ quan báo chí T.Ư cùng các địa phương khác có trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện. Bên cạnh những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự phát triển chung của cả nước cũng như của TP Hồ Chí Minh, thực tế đang đặt ra một số vấn đề đối với báo chí thành phố hiện nay. Trong đó, xu thế đưa thông tin theo dạng viết tin, bài đăng facebook, blog… diễn ra phổ biến, tác động rất lớn đến hoạt động tác nghiệp của một số nhà báo. Hoạt động kinh tế báo chí tại một số cơ quan báo chí gặp rất nhiều khó khăn… Do đó, để làm tốt vai trò lãnh đạo đối với các cơ quan báo chí trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy luôn sát sao chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí và phối hợp công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong CQBC vững mạnh về mọi mặt, đề cao vai trò, trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là những người lãnh đạo, quản lý trong cơ quan báo chí; quy định chế độ kiểm tra hoạt động của CQBC và thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động báo chí một cách chặt chẽ và linh hoạt; tham gia đầy đủ các cuộc giao ban định kỳ giữa lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố với đại diện cấp ủy cơ quan chủ quản báo chí. Quán triệt trong nội bộ lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của CQBC trực thuộc…

Xây dựng tổ chức đảng tinh gọn và hoạt động hiệu quả

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu thống nhất, cần chú trọng tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Ðảng trong các CQBC. Trong đó, người đứng đầu tổ chức đảng trong CQBC cần thể hiện vai trò và trách nhiệm cao nhất; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; chấp hành nghiêm sự quản lý của cơ quan chủ quản, cấp ủy cấp trên. Cấp ủy đảng trong CQBC cần thường xuyên giám sát, kiểm tra phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành luật pháp và quy tắc ứng xử của nhà báo; bồi dưỡng kiến thức về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kinh nghiệm xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên… Các CQBC bảo đảm bố trí đồng bộ, thống nhất tổ chức đảng với tổ chức hành chính của cơ quan; thực hiện chủ trương người đứng đầu CQBC trực tiếp làm bí thư cấp ủy; bảo đảm người được lựa chọn đứng đầu tổ chức đảng phải có năng lực, nhạy bén về chính trị, có uy tín, có sức tập hợp, thuyết phục đảng viên và quần chúng. Mỗi tổ chức đảng cần bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách về công tác đảng và có chính sách, chế độ phù hợp đối với cán bộ này.

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh đi đôi với sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy trong lĩnh vực báo chí là đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận hiệu quả từ thực tế tại Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND), sau sắp xếp, Cục có 10 đầu mối trực thuộc. Ðây là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị cấp cục là Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Ðiện ảnh CAND và bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, điện ảnh trong CAND. Cục phó Cục Truyền thông CAND Bùi Anh Tuấn cho biết, Ðảng bộ Cục Truyền thông CAND là đảng bộ cơ sở với gần 400 đảng viên, gồm có ba đảng bộ bộ phận và bảy chi bộ trực thuộc. Nhiệm vụ xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng và các mặt công tác chuyên môn luôn được cấp ủy quan tâm. Ðảng ủy đã ban hành phương hướng, nhiệm vụ của Ðảng bộ, nhiệm kỳ 2018-2020, quy chế làm việc, phân công công tác cho các đồng chí trong Ðảng ủy, kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc… Mô hình tổ chức mới đã tập trung, thống nhất về con người, phương tiện, phát huy hiệu quả phương châm "một người làm nhiều việc"; sử dụng nhân lực theo nguyên tắc "đánh giá đúng, sử dụng đúng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo". Từ đó, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, phát huy được nguồn lực con người, phương tiện kỹ thuật. Việc chỉ đạo kịp thời, thống nhất trong thông tin, tuyên truyền về cùng một vấn đề đã tạo được sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các loại hình báo chí, thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền và định hướng dư luận.

Một trong những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong các CQBC, theo đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Ðảng, đó là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các CQBC. Chiến lược cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí phải nằm trong tổng thể chiến lược cán bộ chung của Ðảng. Bởi vậy, cần có quy định về các khâu của công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quản lý, bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ trong các CQBC. Cán bộ chủ chốt của CQBC nhất thiết phải có trình độ, kiến thức về lĩnh vực báo chí và tổng biên tập nhất thiết phải là đảng viên. Cần đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, phát hiện, sử dụng những nhà báo có đức, có tài, phát huy cao nhất khả năng của người làm báo. Ðó là nhân tố quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong CQBC, đồng thời ngăn ngừa sử dụng, đề bạt những phần tử cơ hội, bất tài có thể là mầm mống gây sa sút đối với một tổ chức đảng. Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của báo chí cần theo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ðảng và Nhà nước, song phải chú trọng sự nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có tính đảng cao, có trình độ nghiệp vụ báo chí, tin học và ngoại ngữ, và đạo đức nghề nghiệp.

Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trong CQBC, việc đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Về vấn đề này, một số ý kiến cùng quan điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố cơ bản quyết định. Trước xu thế bạn đọc chuyển dần thói quen đọc báo giấy sang xem báo mạng; doanh thu từ phát hành, quảng cáo sụt giảm..., giải pháp cải thiện tình hình luôn được các cấp ủy đảng đặt lên bàn thảo luận, nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo. Thông qua chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề thiết thực hằng quý, hầu hết cấp ủy đều có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về nội dung; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra đánh giá cụ thể cho nên chất lượng nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể trong từng nội dung thực hiện, gắn với tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi chi bộ.

Nâng cao ý thức chính trị và đạo đức nghề báo

Giáo dục lý luận chính trị luôn là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, góp phần xây dựng thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để cán bộ, đảng viên xem xét và giải quyết, lý giải khoa học các sự kiện, các hiện tượng trong đời sống xã hội. Về vấn đề này, theo PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cách mạng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên trong các CQBC càng phải ý thức rõ điều đó để tu dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, trước sự tác động mạnh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, của lối sống thực dụng, đâu đó vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên thờ ơ với chính trị, trung bình chủ nghĩa, cầm chừng trong công việc. Trong khi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đang tác động hằng ngày, hằng giờ đến cán bộ, đảng viên trong các CQBC. Vì vậy, giáo dục lý luận chính trị ngày càng có vai trò quan trọng nhằm nhận diện đúng để đấu tranh hiệu quả, chống khuynh hướng, quan điểm sai trái, phản động; phê phán những nhận thức và hành vi không đúng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Ðảng.

Nêu vấn đề, học đi đôi với hành, Ðại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho rằng, việc đổi mới chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng nói chung và trong các CQBC nói riêng còn chậm. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở các CQBC nhất thiết phải đổi mới phương pháp thuyết trình, lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện để người học tham gia nhiều nhất vào quá trình tự lĩnh hội tri thức. Có người cho rằng, ở các CQBC, trình độ thạo tin của người học sẽ làm lu mờ vai trò chủ thể giáo dục và điều đó càng dễ xảy ra trong trường hợp học tập nghị quyết của Ðảng. Trong khi, người truyền đạt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên CQBC thường là lãnh đạo tòa soạn (tổng biên tập, phó tổng biên tập), cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, vốn không là chuyên gia sư phạm, cho nên phương pháp giáo dục sáng tạo rất khó thực hiện. Chính quan điểm này làm thui chột mọi sự tìm tòi, sáng tạo của giảng viên, báo cáo viên; dẫn đến việc xác lập một tâm lý chung: sự an toàn cho người truyền đạt, dẫn đến việc chậm đổi mới phương pháp giáo dục chính trị. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về nêu gương trong khắc phục những "khâu khó, việc yếu" một cách thực chất là giải pháp để đội ngũ lãnh đạo các tòa soạn đổi mới phương pháp giảng bài, truyền lửa đam mê vào từng lớp học. Bởi "học đi đôi với hành", "lý luận phải liên hệ với thực tiễn", "một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", những bài học đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang giá trị soi sáng.

Công việc hằng ngày chính là môi trường giúp mỗi nhà báo trưởng thành về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Do đó, tuyên truyền về công tác xây dựng Ðảng cũng chính là cơ hội nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí. Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Lương Chí Công chia sẻ, quá trình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Ðảng, mỗi phóng viên, biên tập viên đều nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hiểu đúng, viết đúng về các mặt của công tác xây dựng Ðảng. Nói cách khác, viết về xây dựng Ðảng là cơ hội nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Nhiệm vụ viết đúng, sinh động nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống… đội ngũ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo Báo tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều loạt bài chứa đựng chiều sâu thông tin rộng lớn; đáp ứng bốn yêu cầu: Bài viết phải có chủ đề; có lô-gích trong kết cấu; sinh động, thuyết phục thông qua dẫn chứng, thực tế; rõ tính mục đích của tác phẩm.

Về phía cấp ủy, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đề nghị, cấp ủy các CQBC phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và toàn thể cán bộ, đảng viên trong các CQBC về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng; có chương trình, kế hoạch, biện pháp, hình thức phù hợp; xác định mỗi một cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ trong công tác tư tưởng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của xã hội, cho nên phải được trang bị bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp. Ủy ban kiểm tra đảng ủy các CQBC chủ động tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho các cấp ủy, chi ủy viên và cán bộ chủ chốt của các tổ chức đảng ở cấp mình; chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra cấp mình và cấp dưới; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh, nhất là trong công tác cán bộ.

Góp phần cùng CQBC hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Một trong những yêu cầu đặt ra tại Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư đối với công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí, đó là xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các CQBC vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan... Ðây là nhiệm vụ tiên quyết và cũng là mục tiêu cuối cùng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ðảng nói chung, trong CQBC nói riêng.

Với mục tiêu giữ vững định hướng là cơ quan Trung ương của Ðảng, tiếng nói của Ðảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân, yếu tố con người luôn được Ðảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân coi trọng. Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ luôn được quan tâm đúng mức. Trước hết là việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng. Theo đồng chí Phương Quyên, Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Báo Nhân Dân, sau mỗi đợt học, Ðảng ủy yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của nghị quyết để triển khai thực hiện trong đảng bộ, cơ quan; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, từng đảng viên, phóng viên và biên tập viên của Báo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của công tác xây dựng Ðảng nói chung và đối với báo chí nói riêng. Công tác chuyên môn là trung tâm thì xây dựng Ðảng phải được xác định là nhiệm vụ then chốt, để xây dựng Ðảng bộ thật sự là hạt nhân chính trị, giữ vững định hướng tư tưởng của Báo. Nhiệm vụ xây dựng Ðảng không chỉ là việc tổ chức học tập nghị quyết, mà quan trọng hơn là xây dựng lập trường, bản lĩnh chính trị, bồi đắp tư tưởng, tình cảm, ý chí hành động, đạo đức, lối sống cho cả đội ngũ những người làm báo; vừa tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho nhà báo tác nghiệp, vừa có quy chế, quy định và chế tài xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng ủy Báo Nhân Dân chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt các chuyên đề từng năm; cá nhân đăng ký học tập và làm theo. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của từng đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện". Trong đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, Báo Nhân Dân coi trọng cả ba mặt (1) nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn; (2) trau dồi, mở rộng kiến thức về lĩnh vực được phân công; (3) rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhất là đạo đức nghề nghiệp. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ người làm báo, dù là đảng viên hay quần chúng, đều mang tính đảng sâu sắc, tính đảng ấy phải được thể hiện từ khâu xây dựng kế hoạch đến đi tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế và quá trình viết bài. Mỗi người làm Báo Nhân Dân luôn luôn quán triệt rõ mỗi tin, bài đăng trên các ấn phẩm của báo, dù ai đứng tên tác giả, nhưng đó là tiếng nói của Báo Nhân Dân.

Khẳng định công tác xây dựng Ðảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò chủ lực của Ðài Truyền hình Việt Nam (THVN) trong hệ thống thông tin tuyên truyền của Ðảng, Nhà nước, đồng chí Lại Tự Hùng, Phó Bí thư Ðảng ủy Ðài THVN cho biết, các kênh sóng của Ðài THVN đã tích cực thông tin kịp thời, đa dạng các sự kiện, vấn đề quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, văn hóa. Ngoài các bản tin thời sự, Ðài THVN có hệ thống các chương trình, chuyên mục chuyên sâu về công tác chính trị, tư tưởng, dân vận, với nhiều nội dung sinh động. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Ðài THVN đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường cả về số lượng và chất lượng các chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bằng nhiều vệt chương trình trực diện phản bác hiệu quả.

Tuyên truyền, phổ biến những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, là khẳng định của đồng chí Võ Ðăng Thiên, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet. Năm 2019, đánh dấu bước chuyển lớn của VietNamNet khi trở thành tờ báo đầu tiên thực hiện đề án quy hoạch báo chí và được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu về quy hoạch báo chí Việt Nam; thực hiện tốt phương châm "Tin cậy - Trách nhiệm - Sắc sảo - Ðổi mới để phụng sự Tổ quốc và nhân dân". Các chuyên mục đặc trưng của báo là Bàn tròn, Góc nhìn thẳng, đưa những cái nhìn đa chiều đối với những vấn đề thời sự nổi cộm, góp phần định hướng cho độc giả, tạo sự đồng thuận xã hội. VietNamNet xây dựng và triển khai mô hình tòa soạn thông minh, "trợ lý ảo" với những ứng dụng tiên tiến nhất như tự động lấy tin, xử lý tin vắn, báo động nóng, tự động tương tác với độc giả, kết nối độc giả.

Nêu lên những khó khăn của thực tế hoạt động báo chí hiện nay, đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận đặt câu hỏi thực tế, trong hàng trăm nghìn cuộc giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp từ Trung ương tới địa phương, có bao nhiêu cuộc được thông tin trên báo chí. Trong rất nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra ở các địa phương, bộ, ngành thì báo chí địa phương, báo chí các bộ, ngành có dễ dàng tiếp cận, và tiếp cận rồi có dễ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông do địa phương, cơ quan quản lý? Như vậy tính chiến đấu của báo chí được bảo đảm ra sao, vai trò của người đứng đầu CQBC và cơ quan chủ quản báo chí được xác định như thế nào trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực? Ðồng quan điểm này, một số ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn trước tình trạng cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, nếu không có cơ chế cung cấp thông tin phù hợp cho các báo sẽ dẫn đến tình trạng "mạnh ai nấy được". Không có thông tin chính thống, báo chí rất dễ sa vào làm nhiễu, thậm chí là loạn thông tin. Ðối với những vấn đề chính trị nhạy cảm, phức tạp, những vụ việc tác động lớn đến đời sống xã hội thì điều đó nguy hiểm vô cùng. Do vậy, đại diện các CQBC đề nghị, các cơ quan chức năng, nhất là khối nội chính, các ban Ðảng Trung ương cùng các báo xây dựng quy chế phối hợp để thường xuyên làm tốt việc định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; quy định thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo báo chí của Ðảng, cơ quan quản lý báo chí của Nhà nước, Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản báo chí đối với CQBC và người làm báo; xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lý dứt điểm, kịp thời, nghiêm minh các sai phạm; đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt ngày 3-4-2019; rà soát, tổ chức sắp xếp lại cho hợp lý; tăng cường quản lý, quyết liệt ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên in-tơ-nét theo kịp sự phát triển của công nghệ, thúc đẩy phát triển các loại hình truyền thông theo đúng hướng gắn với quản lý chặt bằng cơ chế kiểm soát nội dung.

Ðổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với các CQBC nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của báo chí, khắc phục những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý báo chí, tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, phát huy sức mạnh của truyền thông xã hội làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững, hạn chế những tiêu cực do loại hình truyền thông mới gây ra là yêu cầu rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

NHÓM PHÓNG VIÊN XÂY DỰNG ÐẢNG