Phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng biên giới, hải đảo

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:22

Ngày 5-12, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Chỉ đạo đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" của Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TT, PB, GDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo khu vực phía bắc năm 2019.

Những năm qua, công tác TT, PB, GDPL luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo (BGHÐ). Phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân trong xây dựng, duy trì tốt hoạt động của các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, giúp cán bộ, nhân dân vùng BGHÐ hiểu thêm về pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên...

PV