Ðối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cu-ba

Thứ Tư, 18-09-2019, 02:36

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức Ðối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cu-ba lần thứ ba với Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Cu-ba do đồng chí Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cu-ba làm trưởng đoàn.

Tại cuộc Ðối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước; đánh giá việc triển khai nội dung hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất tại Ðối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ hai và đề ra phương hướng
thúc đẩy trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn; phía Việt Nam mong muốn trong năm 2020 Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cu-ba sang Việt Nam ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020 - 2022, kết hợp tổ chức giao lưu trực tuyến, cầu truyền hình gặp mặt một số nhân chứng lịch sử có đóng góp cho quan hệ quốc phòng hai nước trong 60 năm qua. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam có kế hoạch thăm Cu-ba để tổ chức nghiệm thu Ðề tài, công bố sách và công chiếu phim tài liệu về lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba, kết hợp tổ chức mít-tinh kỷ niệm 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba; tích cực thúc đẩy hơn nữa về hợp tác quân y trên cơ sở Thỏa thuận đã ký. Ðối với lĩnh vực an ninh mạng, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng; kinh nghiệm xây dựng, phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các giải pháp, công cụ bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống mạng, hỗ trợ đào tạo và tập huấn chuyên gia Cu-ba trong lĩnh vực này và các lĩnh vực chính như công nghiệp quốc phòng; viễn thông - thông tin liên lạc...

PV