Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình

Thứ Năm, 17-10-2019, 04:52

Sáng 16-10, tại tỉnh Thái Bình, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hai nghị quyết quan trọng nêu trên đề cập đến công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ðoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; kiểm tra, xác minh tại sáu ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số đảng bộ, chi bộ cơ sở. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả kiểm tra đối với các tổ chức đảng nêu trên, Ðoàn nhận thấy tỉnh Thái Bình đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức và đảng viên.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, điểm nổi bật của Thái Bình là bước đầu thực hiện nghiêm việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp tình hình địa phương, cơ bản bảo đảm ổn định, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức và đảng viên được quan tâm gắn với xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ rộng rãi, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Ðồng chí lưu ý, căn cứ vào các quy định của T.Ư và tình hình thực tế ở địa phương, tỉnh Thái Bình cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trong đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đánh giá và sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm số lượng, cơ cấu và
chất lượng.

PV