Nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 13-09-2019, 17:00
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao bằng khen cho 39 tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NDĐT - Sáng 13-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là việc thực hiện mô hình theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã gợi ý nhiều mô hình mới để các cấp ủy vận dụng triển khai thực hiện và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đăng ký thực hiện. Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 900 mô hình với nhiều cách làm sáng tạo, được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố, nhóm hộ đã và đang thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, và đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu ở hầu hết lĩnh vực, địa bàn trong tỉnh.

Điển hình như mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Mộ Đức vận động được hơn hai tỷ đồng hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau, học sinh nghèo vượt khó học hỏi; mô hình “cơ quan, đơn vị giúp xã thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” và mô hình “ Ba cơ quan giúp một hộ thoát nghèo” của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ cho 36 hộ thoát nghèo bền vững… Ngoài ra, nhiều mô hình chưa có tiền lệ, rất khó thực hiện nhưng TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh đã quyết tâm triển khai, vận động nhân dân tham gia, đạt hiệu quả cao như: mô hình “Hạn chế việc đốt và rải vàng mã trong tang lễ, “Không tổ chức tuần giáp năm, báo hiếu đám giỗ gây lãng phí khi người thân qua đời”.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo đã góp phần to lớn vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được những kết quả tích cực; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để những mô hình lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, đồng chí Lê Viết Chữ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ 2015-2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả; tháo gỡ những vướng mắc, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh phong trào “Người tốt việc tốt làm theo lời Bác”; mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một mô hình thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; việc tổ chức các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận, đoàn thể phải theo hướng gần dân, sát cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và xã hội. Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng bằng khen cho 34 tập thể và năm cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao giải thưởng cho 19 tác phẩm, một đơn vị và một cá nhân đã có thành tích trong sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ