Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 15-09-2019, 01:58

Ngày 14-9, tại tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết tháng 7-2019, cả hai vùng đã có 874 trong số 1.731 xã (50,49%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tương đương tỷ lệ bình quân chung của cả nước 50,8%); trong đó, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn NTM. Hai vùng có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt gần 932.500 tỷ đồng, cao nhất cả nước; hạ tầng không ngừng được đầu tư, kinh tế liên tục phát triển và thu nhập của người dân được nâng cao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả xây dựng NTM của vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ trong việc tác động tích cực đến cơ cấu sản xuất, lao động khu vực nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về vật chất, tinh thần và đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém; đồng thời yêu cầu từng địa phương rà soát lại, so sánh với các địa phương khác để phát huy kết quả làm được, khắc phục những tồn đọng, từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo. Các địa phương phải tiếp tục phát huy tốt quan điểm lấy người dân làm chủ thể, nhưng không được huy động sức dân quá sức mà phải trên tinh thần tự nguyện, hợp lòng dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được; cần chú ý công tác xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM trên tinh thần không chạy theo thành tích mà phải đi vào chất lượng, đồng thời phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc…