Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại TP Cần Thơ

Thứ Bảy, 16-11-2019, 05:33

Ngày 15-11, Ðoàn công tác Ban Nội chính T.Ư do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP Cần Thơ, đồng thời phân tích, chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Ðảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, kết luận của Ðảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. TP Cần Thơ cần tăng cường kiểm tra, thanh tra để phòng ngừa tham nhũng; tích cực làm rõ các vụ việc vi phạm, với tinh thần vi phạm đến đâu, xử lý đến đó; xử lý các vụ việc vi phạm, tham nhũng trên tinh thần không có vùng cấm, có tình, có lý, tạo sự răn đe. Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao đời sống và tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác bảo vệ và biểu dương những người tố giác tham nhũng. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng...

PV