Khai trừ đảng và cách chức các cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp pháp tại Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc

Thứ Sáu, 25-10-2019, 07:00
Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc bị khai trừ ra khỏi Đảng.

NDĐT - Chiều 23-10, Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã ban hành Công văn số 3151-CV/VPTU gửi các cơ quan chức năng của tỉnh và các cơ quan báo chí thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Theo đó, ngày 23-10, Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã tổ chức họp, xem xét và thống nhất ban hành Quyết định cách chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân đối với bà Bùi Thị Thân do sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Cùng ngày, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với bà Bùi Thị Thân bằng hình thức Cảnh cáo.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 4-10-2019, Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã tổ chức quán triệt đến các phòng chuyên môn tiến hành rà soát lại hồ sơ cán bộ, công chức để kịp thời phát hiện, báo cáo xử lý vi phạm nếu có. Theo đó, ngày 6-10-2019, bà Bùi Thị Thân, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tiếp dân đã có văn bản tường trình, tự giác báo cáo lãnh đạo Văn phòng việc bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của bà là không hợp pháp. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh, rà soát hồ sơ và chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với bà Bùi Thị Thân theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm sử dụng bằng cấp ba của chị gái để tiến thân, được bổ nhiệm đến chức Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) tiến hành kiểm tra, xác minh và thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo, thực hiện quy trình xem xét, đề nghị kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đảng.

Sau khi xem xét các hồ sơ, văn bản liên quan và đề nghị của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, căn cứ các quy định của Đảng, ngày 21-10-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Ái Sa bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Đồng thời, ngày 23-10-2019, Văn phòng Tỉnh ủy Đác Lắc đã ban hành Quyết định buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) theo quy định.

Về hướng xử lý đối với cá nhân, đơn vị có liên quan, trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thường trực Tỉnh ủy Đác Lắc đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành thu thập, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thường gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu Trần Thị Ngọc Thêm) và bà Bùi Thị Thân. Căn cứ kết quả rà soát, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Nữ trưởng phòng “mượn” bằng để tiến thân ở Đác Lắc: Ngọc Thảo hay Ngọc Thêm?

Đã xác định được nơi xác nhận lý lịch vào Đảng của bà Ái Sa tại Đà Lạt

Thông tin chính thức về việc nữ trưởng phòng mượn bằng của người khác để tiến thân

NGUYỄN HOÀI BÃO