Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 13-09-2019, 16:47
Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

NDĐT - Ngày 13-9, đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng, làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung chuẩn bị cho Hội thảo khoa học quốc gia “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới” dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh trong tháng 10-2019.

Hội thảo sẽ làm rõ những vấn đề chủ yếu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổng thể tổ chức hệ thống chính trị; khái quát những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức hệ thống chính trị; nhận diện rõ thực trạng, làm rõ những vấn đề đặt ra và định hướng đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã thông tin tới đoàn về thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian qua. Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mô hình đổi mới theo Nghị quyết 18,19 của Trung ương như: mô hình hợp nhất cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện; mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh; cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu; bí thư cấp ủy là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã. Hội thảo sẽ là cơ hội để Quảng Ninh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo khoa học quốc gia “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới” có ý nghĩa quan trọng góp phần tổng kết lý luận - thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng. Từ những mô hình mới, cách làm hiệu quả của Quảng Ninh sẽ là thực tiễn sinh động để triển khai nhân rộng đến các địa phương khác trong cả nước.

QUANG THỌ