Hoạt động đối ngoại

Thứ Bảy, 19-10-2019, 04:50

Ngày 17-10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham dự lễ bế mạc Ðại hội đồng lần thứ 141 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-141) tại Xéc-bi-a. Ðại hội đồng IPU đã thông qua Tuyên bố Ben-grát “Tăng cường luật pháp quốc tế: Vai trò và cơ chế tổ chức của nghị viện, sự đóng góp của hợp tác khu vực”.

Tuyên bố nêu bật tầm quan trọng của trật tự thế giới hòa bình dựa trên luật pháp và nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương với Liên hợp quốc là nền tảng để giải quyết các thách thức chung và giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Ðại hội đồng cũng thông qua nghị quyết “Bao phủ sức khỏe người dân toàn cầu đến năm 2030: Vai trò của các nghị viện để bảo đảm quyền y tế”, nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới các đối tượng phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

* Trong khuôn khổ IPU-141, cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Xéc-bi-a, đồng chí Tòng Thị Phóng đã gặp Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Xéc-bi-a I.Ða-xích.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Xéc-bi-a, cảm ơn Xéc-bi-a đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Ðồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể thao.

Phó Thủ tướng I.Ða-xích bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.