Đồng chí Võ Văn Thưởng kiểm tra việc tổ chức đại hội đảng các cấp ở Đồng Nai

Thứ Hai, 01-06-2020, 15:30
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi kiểm tra.

NDĐT - Ngày 1-6, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại tỉnh Đồng Nai.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, đến thời điểm này các đảng bộ cấp huyện đã xây dựng xong dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội. Hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về văn kiện và nhân sự đối với bảy đảng bộ, trong đó, hai đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm dự kiến trong tháng 6 này là Đảng bộ TP Long Khánh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đối với Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện đã được biên tập lần thứ tư và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ T.Ư đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Đồng Nai trong quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35. Đồng thời cho rằng, Đồng Nai đã tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định, quy trình của T.Ư; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bảo đảm đúng tiến độ; việc chuẩn bị văn kiện đại hội là nội dung quan trọng nên phải thực hiện đánh giá mọi mặt về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới. Đồng chí cho rằng, Đồng Nai có lợi thế rất lớn, cần đánh giá lại trong nhiệm kỳ qua tỉnh đã làm gì để tương xứng với tiềm năng lợi thế đó. Đồng chí đề nghị, khi kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cần tập trung nêu bật những kinh nghiệm và điểm khác biệt của địa phương; đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn mà địa phương đang gặp phải, tập trung tháo gỡ, thúc đẩy sự phát triển, làm sao vừa có tầm nhìn nhưng lại giải quyết được các vấn đề cụ thể, tránh tình trạng nghị quyết viết ra nhưng không triển khai thực hiện được.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, coi trọng xây dựng chính quyền trong sạch hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể phải là người đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với công tác nhân sự, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai khi thực hiện phải đúng quy định, quy trình, bước đi; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

THIÊN VƯƠNG