Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị triển khai các văn bản mới về công tác dân vận

Thứ Sáu, 05-06-2020, 18:53
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

NDĐT - Ngày 5-6, tại Hòa Bình, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019-2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã báo cáo kết quả công tác dân vận với Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, các địa phương đều đạt kết quả tốt trong công tác dân vận, nhờ vậy công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội phát triển tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các đại biểu cũng đánh giá rất cao và ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2020.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã triển khai các văn bản: Chỉ thị số 39-CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội...

Tiếp đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến quán triệt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98,4% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã; 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; bình quân toàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2-3%/năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm, các huyện nghèo giảm 5-6%/năm. Đến nay Nghị quyết 24-NQ-TW vẫn chưa thực hiện được năm mục tiêu cụ thể đã xác định trong Nghị quyết. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị đã thật sự đi vào đời sống người dân. Thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia thực hiện; Chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp, tăng cường tính bình đẳng, công bằng để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ trong nhân dân; Đặt mục tiêu chất lượng cuộc sống của người dân tăng lên, tỷ lệ nghèo giảm xuống để đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn... Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

TRẦN HẢO