Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An

Chủ Nhật, 07-06-2020, 06:05

Ngày 6-6, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong đó có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Quảng Ninh là tỉnh hoàn thành rất sớm đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm chất lượng, nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm. Tỉnh thực hiện hiệu quả chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại tất cả các đại hội.

Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Báo cáo chính trị phải chỉ rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Tỉnh cần chú ý nhận diện rõ và định vị lại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổng thể chung để có sự nhìn nhận khách quan, đánh giá chính xác về chặng đường phát triển 5 năm, 10 năm qua, đồng thời xác định phương hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, cùng những bài học rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Khi tiến hành lấy ý kiến góp ý vào văn kiện, tỉnh cần gợi ý những nội dung trọng tâm để các đơn vị cơ sở tham gia ý kiến được tập trung, nêu bật được vấn đề, khuyến khích ý kiến phản biện, nhiều chiều. Việc lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng quy định, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú ý vấn đề cơ cấu, giới, độ tuổi cán bộ, làm sao lựa chọn được đúng người, đúng việc nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới…

* Ngày 6-6, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm trưởng đoàn, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đến ngày 1-6, toàn tỉnh Nghệ An có 1.151 trong số 1.459 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội (đạt 78,9%); ba trong số bốn đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm đại hội điểm đã tổ chức xong đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và công tác nhân sự được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình.

Đồng chí lưu ý, Nghệ An cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp trên cơ sở theo kế hoạch; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để công tác chuẩn bị được chu đáo, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Cùng với việc chuẩn bị các Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, tỉnh cần tích cực chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Nghị quyết đại hội và dự thảo Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới. Quá trình xây dựng các dự thảo, cần bảo đảm tính khách quan, toàn diện, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị và phải sát với thực tế của địa phương, cơ sở.

Cần xác định được vị trí của tỉnh Nghệ An trong khu vực và cả nước, nhất là về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, để từ đó đề ra được mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới với những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp đột phá hiệu quả. Tỉnh chú trọng chỉ đạo tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Về công tác nhân sự, để bảo đảm chất lượng, tỉnh phải coi trọng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh nhân sự đại hội; không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

* Ngày 6-6, Đảng bộ TP Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Hải Dương; đồng thời thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, TP Hải Dương đã tích cực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng ưu tiên công nghệ cao. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 5.600 doanh nghiệp, vốn điều lệ 57.341 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 17,1%/năm, tăng 7,1 % so với mục tiêu đại hội đề ra. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 15,4%/năm, tăng 0,4% so mục tiêu đã đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,06% xuống còn 1,08%. Trong 5 năm, thành phố đã đầu tư gần 1.542 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp thiết và một số dự án tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu nâng cấp thành phố lên đô thị loại I, cùng nhiều dự án khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ: TP Hải Dương là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương; đồng thời là trung tâm tăng trưởng kinh tế, là đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Hải Dương, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu và ba khâu đột phá mà Đại hội đề ra, đồng chí đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các biện pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là biện pháp để thực hiện thành công ba khâu đột phá.

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ ở khu vực công nhằm đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng TP Hải Dương “xanh, thông minh, thân thiện, an toàn”. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước.

Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đại hội tập trung trí tuệ bầu ra ban chấp hành khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo; tập thể lãnh đạo phải có sự gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

* Ngày 6-6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung các dự thảo văn kiện và góp ý một số vấn đề cụ thể. Theo các đại biểu, trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần có sự điều chỉnh những bất cập, bất hợp lý về phát triển kinh tế của đất nước hiện nay; phải quan tâm phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế số, nhanh chóng gia nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thể hiện tinh thần đổi mới và phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng mong mỏi của nhân dân...

Đối với các chương trình phát triển của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các đại biểu cho rằng nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đã thể hiện được quyết tâm, khát vọng vươn lên của thành phố, tuy nhiên cần xác định rõ những chương trình, đề án có thể làm “đầu tàu” để dẫn dắt được các chương trình khác phát triển theo, đồng thời phải đề ra được những giải pháp khả thi nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao các chương trình trọng điểm này.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận các ý kiến góp ý đầy trí tuệ, thẳng thắn và trách nhiệm cao của các đại biểu; đồng thời trao đổi, giải thích làm rõ hơn một số nội dung đã được các đại biểu góp ý.

PV