Điện chia buồn

Thứ Bảy, 05-12-2020, 02:49

Được tin cựu Tổng thống Pháp Va-lê-ri Ghít-ca Đét-tanh qua đời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Pháp Ê-ma-nu-en Ma-crông. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Giăng Ca-xtếch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu Giăng Y-vơ Lơ Đri-ăng.