Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 29-09-2020, 17:33
Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại đại hội.

Ngày 29-9, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các ban, ngành liên quan, cùng 108 hội viên thuộc các chi hội nhà báo trong tỉnh.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ người làm báo tỉnh Đắk Nông luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý báo chí. Qua đó, các cơ quan báo chí kịp thời đề xuất các kiến nghị với lãnh đạo tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh và định hướng tuyên truyền kịp thời.

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên.

Trong năm năm qua, báo chí Đắk Nông đã phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu xây dựng và tổ chức Giải báo chí tỉnh Đắk Nông. Thực hiện việc xuất bản Tập san Người làm báo; kết nạp được 25 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện công tác xã hội, từ thiện; tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao…

Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm tám đồng chí (khuyết một đồng chí ở vị trí Chủ tịch Hội Nhà báo), bầu Ban Kiểm tra và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông xác định phương hướng “xây dựng tổ chức hội và cán bộ, hội viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, vững vàng trong nghề nghiệp, xứng tầm với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần cùng với địa phương đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng


 

CHẤN HƯNG