Công bố năm nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 13-08-2020, 16:38
(Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 12-8, Tổng Thư ký Quốc hội có công văn số 3836/TTKQH-TT về việc công bố năm nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

2) Nghị quyết số 982/2020/UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

3) Nghị quyết số 985/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4) Nghị quyết số 986/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5) Nghị quyết số 987/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Nhân Dân điện tử tại địa chỉ: http//www.nhandan.com.vn và Cổng thông tin điện tử Quốc hội: http//www.quochoi.vn.

VĂN CHÚC (Nguồn: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội)