Công bố Kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự

Chủ Nhật, 18-10-2020, 03:02

Chiều 17-10, trong ngày làm việc thứ tư của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, công bố Kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo kết luận, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hồ Chí Minh, sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đến khi kết thúc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

PV